Jeanet Bathoorn – VrijheidsOndernemer® en Business Mentor
Deel dit bericht met andere ondernemers

Hoe snel accepteer jij social media?

De wereld verandert snel. Hoe snel accepteer jij de komst van social media?

Rappo di clappo

Hoe snel accepteer jij sociale media? De ProductLevensCyclus anders bekeken.

Ben jij zo’n vooroploper die altijd het nieuwste speeltje heeft? Of zal het jouw tijd wel duren? Ken je het schema hierboven? Ik zal het even uitleggen. Het gaat over hoe snel jij als mens een nieuw product aanschaft en/of accepteert.

Groep 1 – innovators

Dat zijn de mensen die nieuwe producten uitvinden. Die zijn voortdurend op zoek naar nieuwigheden.In deze categorie vallen maar weinig mensen: 2,5 van de 100.

Groep 2 – early adopters

Die kopen als eerste een iPad of an­ dere nieuwigheden. Deze groep loopt voorop in het accepteren van nieuwe apparatuur en ontwikkelingen. Dat zijn er 13,5 van de 100.

Groep 3 en 4: early and late majority

Maar de grootste groep mensen, 68 van de 100, zitten bij de ge­ middelde meerderheid. Natuurlijk zitten er in deze groep men­sen die wat sneller een iPad kopen, die zijn wat early. En de late
doen dat een jaar later. Maar ze liggen niet dwars en kunnen, na enige blootstelling, de verandering accepteren of het apparaat gaan gebruiken.

Groep 5 – laggards

De laggards: toch nog 16 van de 100. Die kopen pas een gsm als anderen al aan de iPhone zijn. Die faxen nog als de hele wereld al mailt. Die schrijven hun boeken nog op typemachi­nes als iedereen een computer heeft.

Nu is dit schema (Product Levens Cyclus) gemaakt over mensen en productacceptatie. Ik durf te stellen dat dit schema ook werkt bij de veranderingen op het gebied van sociale media en ontwikkelingen.

Dit schema verwerk ik regelmatig in een training rondom sociale media. De vraag is dan waar mensen zichzelf plaatsen als het gaat om de acceptatie en omgang met sociale media. Vaak maak ik er een loopoefening van. En inderdaad: wat gebeurt er dan?

  • Het vak innovators blijft vaak leeg. Schijnbaar werken de inno­vators niet in loondienst op een communicatie­ of P&O ­af­deling, noch zijn ze manager binnen grote bedrijven.
  • Early adopters zijn er wel. Vaak een paar, het percentage schom­melt tussen de 10 en 15 procent.
  • Early majority en late majority puilen uit. De scheidslijn is niet altijd helder. De een staat geheel links naast de early adopters, de ander is bijna een laggard. Maar dat is de grote groep die je prima meekrijgt als het om veranderingen gaat. Ze staan alleen niet vooraan en zullen de verandering niet in gang zetten.
  • Laggards zijn er ook altijd. Niet veel, maar er staan er altijd een paar in het verste hoekje. Ze weten het van zichzelf. En nee, ze zijn niet altijd te overtuigen.

Belangrijk is dat je het weet van je team of afdeling. Waar staat iedereen? Wie krijg je snel mee en wie geef je andere taken? Je zult zien dat je met de juiste kennis en middelen de meeste mensen wel gemotiveerd krijgt om sociale media als een serieus onder­ deel van hun werk te gaan zien.

Dit fragment komt uit het boek ‘Get Social in Business‘, verschenen in november 2012 bij Scriptum.

About the Author Jeanet Bathoorn

Social Media Expert met 1 paar sneakers en een IJslands paard. Business Mentor, ik begeleid je graag in de groei van je bedrijf. Op weg om Digital Nomad te worden. Een echte generatie X.

follow me on:

Leave a Comment: